Pavadinimas: Utenos rajono tarybos valdantieji skleidžiamą melą ir pasiteisinimus dėl nepopuliarių sprendimų
Kategorija: Archyvas
Data: Jun 12, 2014
http://www.pupinis.lt/straipsnis-171.html

Utenos rajono tarybos valdantieji skleidžiamą melą ir pasiteisinimus dėl nepopuliarių sprendimų

Siekdami pateisinti savo nepopuliarius sprendimus ir gindami savo ,,mundurą" Utenos valdantieji vietinėje spaudoje skleidžia melą. Savaime suprantama, kad teisintis valdantiesiems yra dėl ko, - padidintas mokestis už centralizuotai tiekiamą vandenį, nuo kitų metų padidės žemės mokesčiai, tačiau meluoti tikrai nepadoru.Pateisindami nesėkmingą, tiksliau, nuostolingą ir per kelerius metus 1,8 milijono Lt nuostolį ,,užgyvenusios" UAB ,,Utenos autobusų parkas" veiklą (neva ji nuostolinga dėl keleivių mažėjimo, senų ir dažnai gendančių autobusų) ir ieškodamas išeities, viename iš vietinių laikraščių valdančiąjąi koalicijai priklausantis straipsnio autorius mini ir galimą sprendimą, kurį neva ne kartą siūlė opozicijai priklausantys tarybos nariai. Nežinau, kada tai gerbiamam Utenos valdaniesiems prisisapnavo, bet, apklausęs visus opozicijoje esančius Utenos tarybos narius, dar kartą įsitikinau, kad tokio siūlymo nei neoficialiai, nei oficialiai niekas iš opozicijai priklausančių tarybos narių nėra teikęs. Atvirkščiai, savivaldybės opozicijoje esantys tarybos nariai, taip pat ir aš, tarybos posėdžio metu ne kartą esame siūlę investuoti ne tik į miesto ,,grožybes", bet ir į savivaldybei priklausančias įmones. Ypatingai skubi investicija reikalinga į UAB ,,Utenos autobusų parkas" atnaujinimą. Mano pozicija dėl savivaldybei priklausančių įmonių ir savivaldybių įstaigoms priklausančių padalinių, atliekančių savivaldybei įstatymu priskirtas funkcijas, išlaikymo savivaldybės dispozicijoje niekada nesikeitė. Todėl niekada nepritariau ir nepritarsiu nei autobuso parko, nei vaikų maitinimo Utenos ugdymo įstaigose privatizavimui. Kaip įrodymą galiu pateikti ir keletą faktų. Eidamas Utenos mero pareigas, 1998 metais Utenos autobusų parkui susidūrus su panašia problema, net nedvejodamas pritariau milijoninės paramos skyrimui Utenos autobusų parkui atnaujinti. Tuo metu buvo nupirkti net 8 nauji ir keli naudoti autobusai, pakeičiant senuosius benzinu varomus LAZ markės sovietinius autobusus. Nuo to laiko jau praėjo daugiau negu 15 metų, todėl dabar reikalinga vėl rimta, bent dviejų-trijų milijonų, investicija. Savaime suprantama, tokia investicija duoda kur kas mažiau politinių dividendų negu prieš rinkimus į savivaldybės tarybą miestui ,,padovanotas" daugiau negu milijoną litų kainuojantis fontanas, kurio priežiūrai kasmet reikia pridėti dar 100 tūkstančių Lt. Tačiau autobusų parko paslauga yra būtina mūsų žmonėms, ypač gyvenantiems kaime. O be to, įmonėje dirbantys žmonės iš joje gaunamo atlygio išlaiko savo šeimas ir moka mokesčius į savivaldybės ir valstybės biudžetą. Kaip dar vieną pavyzdį galiu pateikti Utenos šilumos ūkio išlaikymą savivaldybės rankose. Nors 1997 metais atskyrus Utenos šilumos ūkio padalinį nuo Panevėžio šilumos ūkio, apie mano, kaip mero, duris tiesiog virtinėmis vaikščiojo garsaus ,,Rubikono" berniukai. Tuomet daug savivaldybių neatsilaikė pagundai neva nusimesti nuo savo pečių ,,naštą". Dabar tose savivaldybėse privatūs įmonių valdytojai mokesčių už šilumą pavidalu uždėjo kur kas didesnę naštą ant tų savivaldybių gyventojų pečių. Maža to, 1999 metais dėl sumažėjusių kuro kainų rinkoje Utenos šilumos tinklams gavus nemažus pelnus, net nesudvejojome, kad gautas lėšas reikia investuoti į tuos pačius Utenos šilumos tinklus. Tuometė rajono tarybos dauguma be didesnių diskusijų priėmė sprendimą į savo šilumos ūkio įmonę investuoti apie 6 milijonus Lt, nors ir to meto valdantieji taip pat suprato, kad politiškai prieš pat 2000 metų savivaldybių tarybų rinkimus balsų kur kas daugiau būtų davę fontanai, šaligatviai ir kitokie ,,gražūs" dalykai. Tačiau juk turėtų būti ir politiko moralinė atsakomybė nemaustyti savo gyventojų politiniais triukais, ypač prieš rinkimus, o su savivaldybės dispozicijoje esančiu ūkiu elgtis kur kas atsakingiau. Nors kolega Vytautas ir mokesčių už vandenį padidinimą pateikia kaip būtinybę didinti UAB ,,Utenos vandenys" pajamas, kurios bus investuojamos į minėtos įmonės ūkio plėtrą ir atnaujinimą, bet kažkodėl savo straipsnyje nemini, kad Utenos valdantieji lygiagrečiai priėmė sprendimą dividendų pavidalu iš tos pačios įmonės nusavinti kelis šimtus tūkstančių litų savivaldybės reikmėms. Iš Utenos šilumos tinklų savivaldybės valdantieji nusprendė nusavinti dar daugiau, t.y. vos ne milijoną litų. Vėl ta pati istorija - daugiau mokėsim už vandenį ir už šildymą, o prieš rinkimus džiaugsimės naujais fontanais.

Ačiū mylimai savivaldybei ir jos valdančiajai daugumai už dovanas!


Edmundas Pupinis,

Utenos rajono tarybos narys

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija