Pavadinimas: Siūloma įteisinti mokymąsi šeimoje
Kategorija: Dienorastis
Data: Feb 4, 2019
http://www.pupinis.lt/straipsnis-195.html

Siūloma įteisinti mokymąsi šeimoje

Švietimo įstatyme siūloma įteisinti mokymąsi šeimoje. Pagal Seimo Tėvynės sąjungos- Lietuvos krikščionių demokratų (TS- LKD) frakcijos narių Vytauto Juozapaičio ir Edmundo Pupinio įregistruotas Švietimo įstatymo pataisas, „mokymasis šeimoje - mokinio tėvų (arba vieno iš tėvų, arba globėjų) organizuojamas mokinio švietimas pagal mokymosi šeimoje sutartį, sudarytą su mokykla. https://www.delfi.lt/news/daily/education/siuloma-iteisinti-mokymasi-seimoje.d?id=80243861

Projekto autorių teigimu, pradiniame etape mokymasis šeimoje gali būti aktualus 100-200 mokinių, todėl nėra reikalinga jokia nauja mokymosi infrastruktūra. „Projekte siūloma apibrėžti mokymosi šeimoje nuostatas, suteikti daugiau galimybių mokiniui pagal gebėjimus ir polinkius rinktis mokymosi formą ir sudaryti palankias sąlygas jo savarankiškam mokymuisi pagal ugdymo programas panaudojant informacines komunikacijos priemones. Toks reguliavimas leistų mokiniams išmokti planuoti savo laiką, ugdytų jų savarankiškumą, įgūdžius, aktyvumą, asmeninę atsakomybę už atliekamą darbą, sudarytų sąlygas tėvams įsitraukti į vaikų mokymą", - sako projekto autoriai.

Jų teigimu, įstatymo įgyvendinimui papildomų biudžeto lėšų nereikės. „Nuotolinį mokymą teikiančios mokyklos yra pasirengusios priimti mokinius mokytis pagal mokymosi šeimoje sutartį ir sutinka, kad šių mokinių finansavimas iš valstybės biudžeto neviršytų sumų, kurios būtų skiriamos tiems mokiniams lankant mokyklą kasdieniu būdu. Taigi, valstybei nereikėtų skirti jokių papildomų lėšų mokymosi šeimoje modeliui įgyvendinti", - sako Seimo nariai V. Juozapaitis ir E. Pupinis. Jų nuomone, galiojančiame Švietimo įstatyme nepakankamai reglamentuoti mokymosi būdai, nesudaromos sąlygos mokinio socialinei, emocinei, psichologinei raidai, įgūdžiams tobulinti. Parlamentarų teigimu, visuomenėje vyksta objektyvūs pokyčiai: vis daugiau tėvų dirba lanksčiu grafiku, jie nori įsitraukti į vaikų mokymą, kad pašalintų tuos trūkumus, kurie būdingi mokyklinei sistemai.

„Informacinių technologijų plėtra suteikia mokiniams didesnes galimybes naudotis švietimo ištekliais ir mokytis pagal lanksčią dienotvarkę. Mokyklų sistema netenkina visų mokinių poreikius: mokiniai yra skirtingų gabumų ir polinkių, todėl turi būti galimybė mokytis pagal individualią dienotvarkę, ugdyti mokinio atsakomybę, savarankiškumą. Mokymasis turi vykti saugioje, mokiniui priimtinoje aplinkoje", - sako Švietimo įstatymo pataisas parengę Seimo nariai V. Juozapaitis ir E. Pupinis. Jų teigimu, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nėra nurodytas privalomas institucinis (mokyklinis) mokymasis, todėl konstitucinių trukdžių savarankiškam mokymui nėra. Parlamentarų duomenimis, daugumoje Europos šalių mokymasis šeimoje yra leidžiamas ir yra įteisintas švietimo įstatymuose. „Mokymasis šeimoje yra įtvirtintas Airijos, Belgijos, Danijos, Suomijos, Italijos, Lenkijos, Portugalijos konstitucijose. 2017 m. Lenkijoje (37 mln. gyventojų) mokymosi šeimoje būdu mokėsi 14 tūkst. mokinių, JK (66 mln. gyventojų) - mokėsi 48 tūkst. mokinių. JK nuo 2014 m. iki 2017 m. tokiu būdu besimokančių mokinių padaugėjo 40 proc. Latvijoje ir Estijoje mokymosi šeimoje būdu mokosi po 100 mokinių (neskaitant besimokančių nuotoliniu būdu). JAV (350 mln. gyventojų) 2016 m. mokymosi šeimoje būdu mokėsi 2,3 mln. mokinių, tai sudaro 3 proc. visų šalies mokinių", - sakoma dokumento aiškinamajame rašte.

Seimo nariai Vytautas Juozapaitis ir Edmundas Pupinis siūlo, kad mokymasis šeimoje būtų įteisintas jau nuo šių metų rugsėjo 1 d.