Pavadinimas: E.Pupinis teigia, kad prie krizės stabdymo turi prisidėti ir ūkininkai. ("Valstie?ių Laikraštis", 2008-11-21)
Kategorija: Archyvas
Data: Apr 25, 2009
http://www.pupinis.lt/straipsnis-33.html

E.Pupinis teigia, kad prie krizės stabdymo turi prisidėti ir ūkininkai. ("Valstie?ių Laikraštis", 2008-11-21)

Naujasis Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas konservatorius Edmundas Pupinis žada, kad žemdirbiams nulinis akcizo tarifas dyzelinui nebus naikinamas, ta?iau pabrėžia, kad žemės ūkis negali būti išskirtinė, nelie?iama valstybės sritis. Žemdirbiai taip pat turi prisiimti krizės naštą ir padėti ją pergyventi.

- Kokių darbų Kaimo reikalų komitete imsitės pirmiausia?
- Pirmame posėdyje pasiskirstysime veiklos sritimis, inventorizuosime nebaigtus buvusio komiteto darbus.

- Koalicijos sutartyje numatyta naikinti verslo liudijimus. Pagal juos veikian?ius asmenis ketinama apmokestinti gyventojų pajamų mokes?iu pagal individualiai veiklai taikomas apmokestinimo taisykles. Tai ypa? neparanku kaimo turizmu užsiimantiems gyventojams. Kokią tai turės įtaką kaimo žmonėms?
- Nereikėtų iš karto išsigąsti. Jei bus atsisakyta verslo liudijimų, tai gal kai kurios sritys bus paremtos kitaip. Ypa? tos, kurios yra labai svarbios kaimui - alternatyvūs verslai, kiti užsiėmimai. Turime unifikuoti mokestinę sistemą, nes jau pradedame patys pasimesti tarp popierių. Dabartinės mokes?ių sistemos administravimas tampa labai sudėtingu ir brangiu. Mes laikomės nuostatos, kad žemdirbius reikia remti tiesiogiai, o ne per tarpinius mechanizmus. Paramą reikėtų teikti ne mokestinėmis lengvatomis, o kitais būdais.

- Tai reiškia, kad žemdirbiams bus naikinamas ir nulinis akcizo tarifas dyzelinui?
- Jį esame pasiryžę išlaikyti, nes tai ir yra tiesioginė parama žemdirbiams, patenkanti ten, kur reikia. Šiuo klausimu mano ir būsimo žemės ūkio ministro Kazio Starkevi?iaus nuomonės sutampa.

- Naujoji vyriausybė žada 15 proc. sumažinti asignavimus žemės reformai ir kaimo rėmimo programai. Kurioms konkre?iai sritims bus sumažintas finansavimas?
- Kol kas konkre?iai nenorė?iau atsakyti, nes dar nėra patvirtinta Vyriausybės programa. Juk negalime valstybėje išskirti tik žemės ūkio sektoriaus. Prie krizės stabdymo turi prisidėti ir ūkininkai.

- Ką, kaip Kaimo reikalų komiteto pirmininkas, ketinate daryti, kad pagaliau susitartų pieno gamintojai ir perdirbėjai? Ar atliksite buvusios žemės ūkio ministrės Kazimiros Prunskienės pažadėtą, ta?iau taip ir neįvykdytą, pieno kainų auditą?
- Tikiuosi, kad pavyks susitarti geranoriškai. Valstybė turi tam tikrų svertų, ta?iau nesinorėtų imtis drastiškų reguliavimo priemonių. Jei susitarti nepavyks, gali tekti įsikišti valstybei. O pieno kainų audito rezultatas aiškus jau ir dabar. Kitose ES šalyse pieno produktų pardavėjai, kitaip nei Lietuvoje, nenusigriebia tokios didelės bendrai sukurtos produkto pridėtinės vertės dalies.

- Nors pasaulyje trūksta maisto, nemažai Lietuvos žemdirbių dėl mažų pieno, mėsos, grūdų supirkimo kainų ketina trauktis iš žemės ūkio gamybos. Kaip galėtumėte juos atkalbėti nuo tokio žingsnio?
- Tikrai patar?iau nenutraukti šios veiklos, nes rinkoje dėl maisto trūkumo atsiranda nemaža produkcijos realizavimo niša. Mūsų eksportas yra nemažas, todėl prarasti šias pozicijas ir vėliau bandyti jas atsikovoti būtų pakankamai sudėtinga. Reikia išgyventi šį krizinį laikotarpį. Šalys, kurios neapleis žemės ūkio, įgys tam tikrą pranašumą. Kitas klausimas, kokias galimybes valstybė turės padėti žemdirbiams išgyventi krizę.

Šarūnas Bulota