Pavadinimas: Šventiniai Vasario 16-osios renginiai Utenoje
Kategorija: Archyvas
Data: Feb 22, 2011
http://www.pupinis.lt/straipsnis-92.html

Šventiniai Vasario 16-osios renginiai Utenoje

            „...Užaugs Lietuva, kuriai nereiks ilgai aiškinti, kas yra tėvynė ir sąžinė". Ši prof. Vytauto Landsbergio frazė skambėjo mintyse dalyvaujant visuose Vasario 16-ajai skirtuose renginiuose. Prie valstybinių renginių organizavimo, kaip ir visuomet, aktyviai prisidėjo ir TS-LKD Utenos skyrius. Pradėta jau penktą kartą vykusiu pilietinių dainų ir poezijos festivaliu-konkursu „Volunge šauk ąžuole", kurio sumanytojas, iniciatorius Seimo narys Edmundas Pupinis, o pagrindiniai pagalbininkai ir rėmėjai TS-LKD Utenos skyriau nariai, ir baigta paskutiniu šios valstybės dienos akcentu - Utenos apskrities šaulių 9-osios rinktinės akcija „Aš myliu Lietuvą", kurioje taip pat aktyviai dalyvavo ir TS-LKD Utenos skyrius.

        Prie paminklo Lietuvos partizanams Utenio aikštėje, šaltukui spaudžiant, pasipuošę tautine atributika, rinkosi Utenos jaunimas, Utenos apskrities šauliai, KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės kariai ir visi, neabejingi savo valstybės praei?iai ir dabar?iai. Susirinkusius pasveikino Utenos šaulių 9-osios rinktinės vadės pavaduotojas Norbertas Černiauskas, primindamas tas sudėtingas ir iki skausmo brangias Lietuvai ne tik 1918, bet ir 1949 metų vasario 16-ąją, kuomet 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos posėdyje buvo priimta Deklaracija, kurią pasirašė aštuoni posėdžio dalyviai, partizanai, ir kuri sudarė teisinį ir politinį Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo pagrindą, suteikė laisvės kovoms naują pobūdį, įteisino LLKS kaip visuotinio organizuoto ginkluotojo pasipriešinimo sovietinei okupacijai organizaciją, o jos Tarybą - kaip vienintelę teisėtą valdžią okupuotos Lietuvos teritorijoje. Iškilmėse dalyvavęs ir susirinkusiuosius sveikinęs LR Seimo narys Edmundas Pupinis šauliams perdavė saugoti 10 Lietuvos valstybinių vėliavų, kuriomis nešini šauliai prižadėjo dalyvauti įvairiose valstybinėse šventėse. Seimo narys palinkėjo, kad ši graži, vienijanti akcija „Aš myliu Lietuvą" taptų tradiciniu Vasario 16- osios šventės renginiu. Taip pat buvo sutarta, kad ateinan?iais metais Utenos Šaulių kuopai bus perduota saugoti dar 11 vėliavų ir šauliai turės jau 21 vėliavą, t.y. lygiai tiek, kiek bus metų mūsų valstybei po Nepriklausomybės Atkūrimo Akto paskelbimo. Manoma, kad vėlesniais metais ši idėja turėtų išsivystyti į kasmetinę vėliavos perdavimo šauliams ceremoniją, įprasminan?ią kiekvienus atkurtos valstybės gyvavimo metus.

        Šventiniame renginyje dalyvavo ir Krašto apsaugos savanoriškų pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės kariai. KAPS 807 kuopos vadas k. Karolis Morkūnas sveikino susirinkusius ir patikino, kad savanoriai visada yra pirmieji ne tik ginant savo tėvynę ir jos žmones, bet ir prisideda palaikant gražias iniciatyvas.

       Renginyje skambėjo liaudies ir patriotinės dainos, kurias dainavo Utenos „Bo?ių" ansamblis, prie jų prisijungė ir susirinkusieji. Vėliau dainuojanti eisena su degan?iomis žvakutėmis nuo paminklo Lietuvos partizanams patraukė prie paminklo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Akto signatarui Jonui Basanavi?iui. Paminklo papėdėje iš žvaku?ių buvo sudėliotas simbolinis MYLIU LIETUVĄ užrašas ir pagiedotas Lietuvos himnas. Prie Jono Basanavi?iaus paminklo priimta jaunojo šaulio Tado Kardono (tarpukario šaulio, mokytojo Juozo Kardono provaikai?io) priesaika Tėvynei dar kartą patvirtino, kad Lietuvoje auga savo valstybę mylinti, pilietiška jaunoji karta.

        Toliau skambėjo dainos ir, nors buvo žvarbu, dar taip norėjosi būti kartu ir džiaugtis naujai užgimstan?ia gražia tradicija minint Vasario 16 ąją Utenos mieste.

 Rolanda Gudynienė

 TS-LKD Utenos skyriaus pirmininko pavaduotoja