Pavadinimas: Dėl žemės ūkio politikos ateities E. Pupinis kreipėsi į europarlamentarus
Kategorija: Archyvas
Data: May 30, 2011
http://www.pupinis.lt/straipsnis-99.html

Dėl žemės ūkio politikos ateities E. Pupinis kreipėsi į europarlamentarus

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis kreipėsi į Lietuvoje išrinktus Europos Parlamento narius dėl Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos ateities. Kreipimesi pažymima, kad žemės ūkio sektorius ir kaimo plėtra yra neatsiejama Lietuvos ekonomikos ir visuomenės dalis, o netolygi žemdirbiams teikiama parama iškraipo situaciją bendroje ES rinkoje ir neužtikrina sąžiningos ir nediskriminacinės konkurencijos tarp valstybių narių. Atlikti žemės ūkio ir maisto sektoriaus tyrimai parodė, kad tiesioginė parama darė didelę įtaką šalies žemės ūkio vystymuisi ir sušvelnino dabartinės pasaulinės ekonominės krizės pasekmes Lietuvoje.

 Kaip pažymi E. Pupinis, jau septynerius metus būdami visateisiai ES nariai, Lietuvos žemdirbiai negali naudotis Bendrosios žemės ūkio politikos teikiamomis galimybėmis vienodai su kitų valstybių narių ūkininkais. Pasak jo, tiesioginės paramos lygis ir siūloma metodika kelia abejonių, ar dar kurį laiką nebus toleruojama „dviejų grei?ių politika", t. y. išskiriamos senosios ir naujosios ES narės. Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas E. Pupinis Europos Parlamento nariams pateikė galutinai suderintą Lietuvos poziciją dėl Bendrosios žemės ūkio politikos ateities. Europos Parlamente balsavimas dėl Europos Komisijos komunikato „BŽŪP artėjant 2020 m." vyks birželio mėnesį.

 

Seimo Kaimo reikalų komiteto biuras
2011 m. gegužės 27 d. pranešimas VIR