Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

2012 – IEJI METAI PASKELBTI KOOPERATYVŲ METAIS

Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinė Asamblėja 2012 metus paskelbė Tarptautiniais kooperatyvų metais. Asamblėja pažymėjo, kad vykstant spartiems globalizacijos ir rinkos liberalizavimo procesams, kaip niekad svarbus yra kooperatinis judėjimas, kuris padeda spręsti ekonomines, užimtumo, socialines ir kitas problemas.


Kooperacija paplitusi ne tik Vakarų Europos, Skandinavijos šalyse, kur didelė dalis gyventojų priklauso net keliems kooperatyvams. Kooperacija jau tapo ir vienu iš šiuolaikinio žemės ūkio bruožų. Pakanka prisiminti, kad iš 25 didžiausių pasaulio pieno perdirbimo kompanijų, net 10 yra kooperatyvai ir ne tik iš Europos, bet ir JAV bei Naujosios Zelandijos, kuri diktuoja "madas" pasaulio pieno ūkyje. Pasaulio patirtis rodo, kad kooperatyvai ūkininkams reikalingi ne tik parduodant savo produkciją, bet ir organizuotai perkant tai, kas reikalinga jos gamybai bei teikiant kitas paslaugas savo nariams.

Šis judėjimas nėra naujiena ir mums - jis buvo itin išplėtotas tarpukario Lietuvoje. Tenka apgailestauti, kad Lietuvoje Kooperacijos įstatymas buvo priimtas 1993 metais, t.y. praėjus trims metams po nepriklausomybės atkūrimo, kai jau buvo įsibėgėjęs privatizavimas. Priimtas Kooperacijos įstatymas sudarė sąlygas kooperacijai daugelyje veiklos sri?ių, ta?iau ji iš esmės prigijo tik trijuose sektoriuose: žemės ūkyje, bankininkystėje (kredito unijos) ir prekyboje (Lietkoopsąjunga).

Smulkieji ūkininkai, šeimos ūkių nariai vis labiau ima suprasti, kad tik per kooperaciją galima apsisaugoti nuo monopolininkų ir įvairiausių tarpininkų primetamų nelygiaver?ių sąlygų superkant produkciją, įsigyjant trąšas, energetinius resursus ir pan. Geras pavyzdys ūkininkų turgeliai, kai geros kokybės, paklausi produkcija parduodama tiesiogiai vartotojui, išeliminuojant įvairius tarpininkus. Ta?iau vienam ūkininkui gaminti ir pardavinėti produkciją didesniais kiekiais būtų per sunku ir neracionalu.

Žemės ūkyje veikia apie 220 kooperatyvų. Daugiausia jų yra pieno (užima apie 25 proc. žaliavinio pieno rinkos) ir grūdų (10 proc. grūdų rinkos) sektoriuose. Ta?iau kitur - daržininkystėje, sodininkystėje, tiekimo ir agroserviso paslaugose rimtesnio proveržio dar nematyti.

Bankininkystės sektoriuje kooperatinė sistema veikia bene šiuolaikiškiausiai, bet vis dar užima tik nedidelę dalį paskolų ir indėlių rinkos. Džiugu, kad dauguma iš 72 kredito unijų yra įsikūrę kaimiškose vietovėse ir sėkmingai veikia.

Lietkoopsąjungos sistemoje veikia kelios dešimtys kooperatyvų, daugiausia prekyboje, yra jų ir maitinimo, pramonės bei kai kurių paslaugų teikimo srityse. Manau, jau atėjo metas aktyvinti visų šių trijų sektorių bendradarbiavimą, pradedant nuo keitimosi informacija, patirtimi ir baigiant konkre?iais bendrais projektais. Šioje srityje labai vertinu Lietuvos kooperatyvų sąjungos valdybos pirmininko Roberto Miliausko iniciatyvas į kooperatinės prekybos sistemą įtraukti žemės ūkio kooperatyvus bei kooperatines žemės ūkio perdirbimo įmones, aktyviau pasinaudoti esamais „Lietkoopsąjungos" sandėliais ir kitomis patalpomis, kur būtų galima išsaugoti ir paruošti žemės ūkio produkciją eksportui ir vietinei rinkai.

Norint tinkamai pažymėti Tarptautinius kooperatyvų metus turime parengti ir atitinkamas priemones. Kai kurias iš jų jau aptarėme Kaimo reikalų komitete su Žemės ūkio rūmų, Lietuvos centrinės kredito unijos, Asociacijos Lietuvos kredito unijos, Lietuvos kooperatyvų sąjungos vadovais. Jungtinių Tautų Organizacija siūlo vyriausybėms sudaryti nacionalinius komitetus, kurie koordinuotų visas priemones susijusias su kooperatinio judėjimo plėtra. Pažymėtina, kad 37 valstybėse komitetai jau yra įsteigti. Tokį komitetą ar komisiją pasiūlėme sudaryti ir mes. Vyriausybė tam pritarė, jo sudėtis turėtų paaiškėti artimiausiu metu.

Sudarius Komitetą bus paruoštas išsamus priemonių planas, skirtas ne tik pažymėti Tarptautinius kooperatyvų metus, bet ir duosiantis stimulą platesniam kooperatiniam judėjimui Lietuvoje. Šias priemones, kooperatinio judėjimo plėtros gaires, kitų šalių patirtį numatoma aptarti Seime 2012 m. balandžio 27 d. rengiamoje tarptautinėje konferencijoje. Kartu noriu pažymėti, kad Tarptautinė kooperacijos diena šven?iama pirmąjį liepos šeštadienį. Ta?iau, kažkodėl ši diena jau nepažymima mūsų kalendoriuose. Manau, kad jai reikia suteikti deramą reikšmę.

Labai svarbu yra tai, kad pažymint Tarptautinius kooperatyvų metus bus sudarytos sąlygos šalies mastu atkreipti žemdirbių ir kaimo gyventojų dėmesį kooperatyvų veiklos svarbą ir problemas, tie metai įgalins populiarinti pažangią kooperatyvų patirtį, atskleis verslo organizavimo formų įvairovę.

Edmundas Pupinis
Kaimo reikalų komiteto pirmininkas


[Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019