Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Politikui privalu kalbėtis su žmonėmis
Apie gyventojams rūpimas problemas ir užduodamus klausimus seniūnijose bei Valstybės biudžetą Utenis kalbina LR Seimo narį Edmundą Pupinį, kuris kartu su Utenos savivaldybės tarybos nariais, priklausan?iais Tėvynės sąjungos frakcijai, kaip jau yra įprasta, nusprendė aplankyti visas seniūnijas ir didesnes gyvenvietes.

Politikai susitikimus su gyventojais daugiausiai prisimena, kai prasideda rinkiminė kampanija. Kaip surandate laiko išvažiuoti į seniūnijas?
Manau, politikams privalu važiuoti ir kalbėtis su žmonėmis ne tik rinkimų kampanijos metu ir ne tik tiems politikams, kurie tiesiogiai atsakingi už vienos ar kitos teritorijos administravimą, pavyzdžiui, rajonų merams ir administratoriams. Susitikimuose yra aptariamos ne tik bendro pobūdžio problemos, susitikimų pabaigoje atėjusiems sudaromos galimybės aptarti ir tam tikras asmenines problemas, su kuriomis gyventojai susiduria kreipdamiesi į valdiškas institucijas. Kadangi problemos, su kuriomis susiduria gyventojai, dažnai nereikalauja įstatymų pakeitimų, o tik žmoniškai jautraus požiūrio ir noro jas spręsti, kartu su manimi į susitikimus vyksta ir Tėvynės sąjungos frakcijos Utenos taryboje vienas ar kitas narys. Manau, ypa? prieš savivaldybės biudžeto tvirtinimą tarybos nariams itin svarbu pasidomėti pagrindiniais žmonių lūkes?iais ir formuoti rajono biudžetą būtina atsižvelgiant į esmines problemas, kurias kaip tik geriausiai ir mato tie, kurie su jomis susiduria kasdieniniame gyvenime. Savo apsilankymus bandome derinti taip, kad tuo pa?iu išvažiavimu aplankytume ir seniūnijose esan?ias mokyklas, kitas įstaigas. Nors ir seniūnijose gyvenantys žmonės, spręsdami vienas ar kitas problemas, dažnokai atvyksta į priimamąjį savivaldybėje, ta?iau bent porą kartų per metus stengiuosi pats lankytis seniūnijose.
Ar aktyviai susitikimuose lankosi žmonės?
Kad aktyviai, tikrai negalė?iau pasakyti, nors masiškumas ir nėra pagrindinis mūsų susitikimų tikslas. Kai kada netgi mažesniame būrelyje pokalbis vyksta žymiai racionaliau, o keliamos problemos daugiau ne emocinio, o dalykinio pobūdžio. O be to, dar nėra rinkiminės agitacijos metas, kuomet politikams, norintiems gyventojams pateikti savo programines nuostatas, tikrai svarbu sukviesti kuo daugiau žmonių. Šio išvažiavimo tikslas – sudaryti žmonėms sąlygas ne vykstant į Uteną, o vietoje susitikti su Seimo, rajono tarybos nariais ir išdėstyti savo mintis dėl bendros situacijos valstybės ar savivaldybės lygmeniu.
Ir kokio lygmens klausimų ir diskusijų dažniausiai iškyla susitikimų metu?
Kartu su žmonėmis bandome aiškintis įvairius klausimus. Daugumas iš užduodamų klausimų yra spręstinų savivaldybės lygmeniu. Juk nesurašysi kiaurų mokyklų stogų, duobėtų kelių ar vis dar dažnai pasitaikan?ių problemų, susijusių su sveikatos apsauga, programų finansavimo tvarkos, kitų ūkinių dalykų į įstatymus, nes dažniausiai įstatymais tos funkcijos jau ir yra deleguotos atskiroms institucijoms, todėl pa?ios institucijos, atsižvelgdamos į galiojan?ius įstatymus, privalo efektyviai vykdyti savo funkcijas. Pavyzdžiui, vieno iš paskutinių apsilankymo metu Užpaliuose daug klausimų dėl teisingo apmokėjimo už atliekamus darbus kėlė kultūros darbuotojai. Jų manymu, tai, kad vienodai atlyginama už darbą ir tiems, kurie daug dirba, rašo projektus ir per juos pritraukia lėšų, organizuoja renginius, nėra teisinga, jie nėra niekaip skatinami, o atvirkš?iai, užsikraudami ant savo pe?ių rūpestį patiria finansinių nuostolių, naudodamiesi transportu ir t.t., už tai juk nėra atlyginama. Tokių ir panašių problemų yra įvairiose savivaldybės valdymo srityse, todėl, manau, ?ia daugiau iniciatyvos turi rodyti vietos politikai. Kiek teko girdėti, kaip tik po tokios išvykos ir pokalbių su kultūros darbuotojais Užpaliuose rajono tarybos narų iniciatyvos dėka panaši diskusija jau buvo surengta savivaldybėje. Lankantis Užpalių gimnazijoje, susitikimo su mokyklos vadovais metu buvo išsakyti pageidavimai dėl skubesnio langų mokykloje pakeitimo, nes darbai tęsiasi jau kelerius metus. Nors ir sunkokai, bet Užpalių mokyklai langų pakeitimui užbaigti lėšų pavyko parūpinti iš Valstybės investicijų programos.
Respublikinėje spaudoje teko skaityti, kad Utenos savivaldybei ateinan?iais metais Valstybės investicijų programoje numatytas bene didžiausias finansavimas. Kaip tai pavyko pasiekti?
Didžiąją dalį, 8 mln. Lt, iš Valstybės investicijų programos Utenos rajonui skirto finansavimo sudaro finansavimas, skirtas daugiafunkcinio sporto komplekso statybai. Tai daugelio žmonių, tiek Utenos savivaldybės vadovų, tiek ir Seimo narių, veiklos rezultatas. Taip pat tenka pasidžiaugti, kad pavyko savo kolegoms Seime, Švietimo ir kultūros bei Biudžeto komitetuose, įrodyti, kad būtina skirti finansavimą A. Šapokos gimnazijos Renovavimo projektui užbaigti. Šiam projektui užbaigti skirta 2 mln. Lt. Kaip jau minėjau, bus finansuojami ir Užpalių gimnazijos langų pakeitimo darbai. Taip pat, nors Utenos apskrities ligoninė ir nėra savivaldybės dispozicijoje esanti įstaiga, ta?iau vis tiek joje gydosi daugiausia uteniškiai. Ligoninės patalpų remontui ateinantiems metams taip pat pavyko finansavimą padidinti iki 2,5 mln. Lt.

[Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019