Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Siūlome įvertinti kaimo bendruomenių nuogastavimusKaimo reikalų komitetas nuolat gauna skundų iš kaimo bendruomenių, kad dėl kei?iamo mokinio krepšelio lėšų apskai?iavimo ir paskirstymo metodikos gali susiklostyti situacija, kad kai kurios vidurinį išsilavinimą suteikian?ios kaimo mokyklos atsidurs ties uždarymo riba, mes pakeisti teisės aktai dėl mokinio krepšelio, dėl mokinių komplektavimo sąlygų pakeitimo ir dėl sutartinio mokinio koeficiento sumažinimo, kurie įsigalios nuo 2012 m. rugsėjo 1 d., daugiausiai palies kaimo vidurines mokyklas. Nepateisinama, kad vien dėl siekio sutaupyti mokinio krepšelį, kaimo vidurinių mokyklų 9-12 klasių mažiausias mokinių skai?ius vietoj buvusių 15 yra kei?iamas į 20. Savaime suprantama, kad kai kurioms kaimo ugdymo įstaigoms tokio mokinių skai?iaus gali nepavykti surinkti, todėl dėl Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimo mažinti moksleivio krepšelį ir įvesti papildomus reikalavimus, iškyla pavojus kaimo mokykloms nesukomplektuoti reikalaujamo mokinių skai?iaus. Dėl priimtų, manau ne visai pamatuotų sprendimų, savivaldybės savo lėšomis privalės vežti moksleivius į kitas mokyklas, o nemažai atnaujintų ir rekonstruotų kaimo mokyklų atsidurs ties uždarymo riba.

 Kaimo mokyklų problemos kovo 21 d. buvo svarstytos ir Seimo Kaimo reikalų komitete. Komitetas priėmė sprendimą, kuriuo siūloma Švietimo ir mokslo ministerijai atsižvelgti į susidariusią padėtį ir iki 2012 m. balandžio 5 d. pateikti Seimo Kaimo reikalų komitetui siūlymus dėl Vyriausybės nutarimu patvirtintų Mokyklų, vykdan?ių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintos Ugdymo programų akreditacijos kriterijų ir jos vykdymo tvarkos bei Mokinio krepšelio lėšų apskai?iavimo ir paskirstymo metodikos tobulinimo. Edmundas Pupinis

 

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas

 

 

 

 [Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019