Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Dėl žemės ūkių modernizavimo lėšų ir nesantaikos tarp ūkininkų kurstymo


Pastaruoju metu spaudoje teikiama informacija apie tai, kad buvo neteisingai perskirstyta Europos Sąjungos parama žemės ūkio valdų modernizavimo srityje ir 15 mln. litų nukreipta cukrinių runkelių sektoriui stiprinti. Teigiama, kad šia parama pasinaudoji nedidelė dalis stambių ūkininkų. Keis?iausia, kad ir Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stan?ikas, būdamas Kaimo plėtros programos stebėsenos komiteto nariu, stebisi, kodėl remiamas cukrinių runkelių sektorius, nes anot jo cukrinių runkelių augintojai dirba pelningai.

 Ryšium su tuo, noriu atsakingai pareikšti, kad daug metų į Seimo Kaimo reikalų komitetą bei Žemės ūkio ministeriją kreipiasi cukrinių runkelių augintojai, kurie jautėsi ignoruojami ir prašė teikti jiems investicinę paramą.

 Siekiant išlaikyti šio sektoriaus konkurencingumą būtina buvo suteikti tokia paramą, nes naujų cukrinių runkelių kombainų ir kitokios susijusios su šia gamybos šaka technikos augintojai negalėjo jų įsigyti dėl didelių kainų. Tuo labiau, kad yra aptarti prioritetiniai sektoriai ir numatyta, kad prioritetai teikiami ūkiams, kurie iš augalininkystės gauna daugiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų arba specializuotas ūkis laikomas toks ūkis, kuriame ne mažiau kaip 20 proc. visų augalų pasėlių deklaruoto ploto apsodinta specializuotais augalų pasėliais. Žemės ūkio rūmų įstatyme nurodoma, kad Rūmai skatina specializuotų prekinių ūkių kūrimąsi bei plėtrą. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas" pakeitimas nebuvo vykdomas skubotai ir nelauktai. Žemės ūkio ministerija, įvertinusi prašymus, dar 2010 metais kreipėsi į Europos Komisiją su prašymu keisti šią programą ir leisti paremti cukrinių runkelių auginimą. Pradėta abejoti ar toks leidimas gautas. Taip, toks leidimas buvo gautas. Gavus EK pritarimą buvo surengtos net kelios konsultacijos su socialiniais partneriais ir po debatų vienbalsiai pritarta, kad cukrinių runkelių auginimas būtų įvardijamas kaip prioritetinis sektorius. Šiam sprendimui Žemės ūkio rūmai ir kiti socialiniai partneriai pritarė.

Reikia priminti atveją, kai laiku nesuteikus paramos linų perdirbamajai pramonei ir linų augintojams, Lietuvoje linininkystės nebeliko. Toks likimas gali ištikti ir cukrinių runkelių augintojus. Laiku nemodernizavus gamybos, dirbant pasenusia technika greitai galima prarasti konkurencinį pranašumą.

Parama pasinaudojo ne tik stambūs ūkiai, kurie pirmą kartą įsisavino investicinę paramą, bet ir dalis smulkiųjų bei jaunųjų ūkininkų.

Pažymėtina, kad šalyje auginama 18 000 ha cukrinių runkelių ir vidutiniškai ūkyje šios kultūros auginama apie 30 ha. Cukrinių runkelių augintojai pilnai aprūpina žaliava Lietuvoje veikian?ius cukraus fabrikus, valstybės biudžetas iš šio verslo gauna ženklias pajamas.

Siūlymas šią 15 mln. litų paramą nukreipti smulkiųjų ūkininkų rėmimui nėra pakankamai pagrįstas. Ši suma sudaro tik 1 proc. nuo visų žemės ūkio valdų modernizavimui skirtų lėšų. Reikia pažymėti, kad iki Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonių įgyvendinimo parama kasmet galėjo pasinaudoti tik apie 200 ūkininkų, tai dabar kasmet ja pasinaudoja apie 2400. Vien tik 2011 metais pasirašyta daugiau kaip 114 tūkst. visos Kaimo plėtros paramos sutar?ių ir išmokėta 1,2 mlrd. litų paramos.

 Visi žemės ūkio gamybos sektoriai yra lygiaver?iai ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės turi didinti visų žemės ūkio šakų konkurencingumą, diegti naujas technologijas, modernizuoti ūkius. Žemės ūkio valdų modernizavimo priemonėse remiama net 15 su žemės ūkiu susijusių sri?ių. Todėl Žemės ūkio rūmams, jungiantiems ir koordinuojantiems įvairių gamybos sri?ių atstovus tenka nelengvas uždavinys suderinti visų interesus, pasiekti reikiamą kompromisą. Šis procesas neturi kelti nesantaikos tarp ūkininkų. Rūmų pirmininko vaidmuo turi būti bešališkas, jo teikiami pasiūlymai motyvuoti ir teikiami posėdžių metu. Todėl nuoširdžiai linkiu Rūmų vadovybei rasti kompromisus su savo nariais, o ne formuoti nuomonę spaudos pagalba ir prieštarauti pa?ių pritartiems pasiūlymams.

2012 m. gegužės 11 d.

 [Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019