Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Apie pristabdytą Utenos valdan?iųjų buldozerį, savireklamai švaistomus pinigus ir Utenos komunalininkui padovanotą ,,girnapusę po kaklu“
Paskutiniame rajono tarybos posėdyje susilaukiau priekaištų, neva, kaip pareiškė rajono meras, norėjau į Utenos rajono tarybos posėdžio darbotvarkę ,,prastumti“ sprendimo projektą dėl 2013 gegužės 30 dienos rajono taryboje valdan?iosios daugumos balsais priimto sprendimo ,,Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto, esan?io Aukštai?ių g. 22, Sudeikių miestelyje, nurašymo“ pripažinimo netekusiu galios. Vis dėlto džiaugiuosi, kad Sudeikių bendruomenės ir seniūnijos gyventojų pastangos siekiant išsaugoti vieną seniausių Sudeikių pastatą, buvusią mokyklą, nenuėjo veltui. Pavyko rajono tarybą įtikinti, kad bent laikinai būtų atidėtas Sudeikių centre esan?io pastato, buvusios Sudeikių mokyklos, sudeikie?ių vadinamo ,,Žaliuoju namu“, nugriovimas. Beje, tik posėdžio išvakarėse iš Sudeikių bendruomenės vadovų gavau surinktus parašus ir man adresuotą laišką, kuriame buvo prašoma inicijuoti rajono tarybos sprendimą, kuriuo būtų pakeistas praėjusiame tarybos posėdyje priimtas sprendimas dėl nekilnojamojo turto Sudeikiuose (buvusios mokyklos) nurašymo ir griovimo.

Surinktų parašų lapuose yra nurodoma, kad Sudeikių bendruomenės nariai ir seniūnijos gyventojai protestuoja prieš rajono tarybos sprendimą nugriauti buvusios mokyklos pastatą. Kadangi iki posėdžio buvo likę mažiau negu 24 valandos, elektroniniu laišku kreipiausi į Utenos rajono tarybos narius, taip pat Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš?ionių demokratų frakcijos vardu kreipėmės į rajono merą dėl minėto sprendimo įtraukimo į darbotvarkę. Merui tarybos veiklos reglamente numatyta galimybė siūlyti papildyti darbotvarkę iki posėdžio likus ir mažiau negu 24 valandoms. Taip pat, kreipdamasis laišku į tarybos narius ir rajono merą, pasiūliau, jeigu nesutartume dėl sprendimo, stabdan?io ,,žaliojo namo“ griovimą įtraukimo į darbotvarkę, tai bent priimti protokolinį sprendimą, įpareigojantį atidėti sprendimo griauti pastatą Sudeikiuose įgyvendinimą, tiksliau, negriauti buvusios Sudeikių mokyklos bent iki kito rajono tarybos posėdžio ir jame dar kartą svarstyti šį klausimą bendra tvarka. Aišku, kaip ir reikėjo tikėtis, meras nesiūlė įtraukti klausimo į darbotvarkę, ta?iau atidėtas sprendimo projekto vykdymas taip pat nemažas laimėjimas, suteikiantis galimybių tolimesnėms diskusijoms. Tenka pasidžiaugti, kad Sudeikių bendruomenė neišsigando Utenos valdan?iųjų socialdemokratų, Darbo partijos atstovų, krikš?ionių ir Naujosios sąjungos valdžios buldozerio ir jam pasipriešino, o valdantieji šį kartą jau nekirto iš peties. Tikiu, kad šį kartą bendruomenė savo interesus apgins iki galo, nežiūrint to, kad jau posėdžio metu iš kai kurių tarybos narių ir iš paties mero pasigirdo noras surasti pasipriešinimo valdžiai ,,kaltuosius“. Meras įsikarš?iavęs prasitarė, kad į Sudeikių seniūniją siųs auditą. Kodėl, man taip ir liko neaišku. Vienu žodžiu, daug netiesos ir pyk?io. Ta?iau ir toliau esu įsitikinęs, kad privalome apginti Sudeikių istorinį pastatą ir nepakitusį miestelio vaizdą. O kad Utenos rajone įsigaliojo absoliu?ios tiesos kultas ir kaltą galima padaryti bet ką, ypa? tą, kas turi savo nuomonę ir nėra vienos iš valdan?iųjų partijos narys, jau, ko gero, nieko nestebina. Nemažai diskusijų taryboje susilaukė darbotvarkės klausimas dėl savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo. Ypa? diskutuota dėl 50 tūkst. Lt skyrimo filmui apie Uteną kurti, jis neva bus pristatytas konkurse Kinijoje. Daugelio savivaldybių merai, net ir tų, kurių vadovaujamos savivaldybės dar taip neprasiskolinusios, nedrįsta taip dosniai žarstyti pinigų savireklamai. Suprantu verslo įmonių vadovus, kurie siekdami gaminamo vieno ar kito produkto reklamos susimoka nemažus pinigus už galimybę gaminamą produktą pristatyti kažkokiame konkurse ir gauti apdovanojimą. Tokio pobūdžio reklama jiems atsiperka, nes tokiu būdu jie padidina realizuojamos produkcijos kiekį. Ar kokią pridedamąją vertę gali duoti už 50 tūkst. Lt sukurtas ir į Kiniją nusiųstas filmas apie Uteną, tenka abejoti. Kažkas tarybos posėdžio metu pajuokavo, kad gal meras nori pasikviesti daugiau kinų į Uteną. Nesunkiai galima atspėti, kas iš tokio reklaminio filmo laimės. Pirmiausiai užsidirbs filmo apie Uteną gamintojai, kurie gaus užsakymą. Taip pat laimės keli Utenos valdžios atstovai, kurie už savivaldybės pinigus važiuos parsivežti prizo iš Kinijos. Kodėl aš toks garantuotas, kad prizo atsivežti tikrai važiuos? Ogi todėl, nes nesunku prognozuoti, kad iš Lietuvos daugiau niekas tame ,,gražuolių“ konkurse nedalyvaus, nes, kaip ir minėjau, nemato tokio konkurso prasmės. Tokių konkursų organizatoriai paprastai ,,pažeria“ daug prizinių vietų. Na, kiekvienai šaliai tikrai duoda antrą arba tre?ią vietą ar bent jau prizą už kažką. Todėl iš anksto sveikinu savivaldybės merą laimėjus konkurse prizinę vietą, ir drąsiai iš anksto galite pirktis bilietus į tolimą kelionę. Taip pat sveikinu ir organizatorius Kinijoje, nes vis dar pasaulyje suranda blizgu?ių mėgėjų. Paprastai panašių konkursų organizatoriai ir būna pagrindiniai laimėtojai, nes konkurso dalyviai palieka nemažai pinigų viešbu?iuose, kavinėse ir t.t. Juk ir kitose šalyse, ypa? mažiau išprususiose, yra ,,gudru?ių“, besivažinėjan?ių už valdiškus pinigus. Dar vienas ,,gudrus“ šio tarybos posėdžio sprendimas – tai fontano perdavimas iš savivaldybės balanso į Utenos savivaldybei priklausan?ios įmonės UAB „Utenos komunalininkas“ balansą. Ta ,,dovanėlė“ įmonei gali virsti tikra girnapuse po kaklu, nes vien fontano eksploatacija kasmet Utenos savivaldybei kainuodavo 98 tūkst. Lt. Savivaldybės vadovai tokiam perdavimui rado pakankamai ,,rimtą“ argumentą, neva Utenos komunalininkas galės pardavinėti fontano demonstravimo už pinigus paslaugą, ir taip atpiginti fontano eksploatacijos išlaidas. Tenka palinkėti komunalininkui sėkmės prekyboje, nes priešingu atveju, vengdama finansinių problemų, UAB ,,Utenos komunalininkas“ turės kelti savo paslaugų tarifus. Tai dar vienas pavyzdys, kai vietinės valdžios priešrinkiminis pasipuikavimas permetamas ant kito pe?ių ir virsta nemažu galvos skausmu. Vėl ta pati istorija, kuomet, kaip ir už visas valdžios padovanotas grožybes, galiausiai turės susimokėti Utenos gyventojai. Utenos valdantiesiems norisi priminti vieną iš tarybos posėdžių, kuomet siūlėme bent kiek pamažinti moksleivių skai?ių gimnazinėse klasėse ir padidinti klasių komplektų skai?ių. Tada jie taip nuoširdžiai kovojo už lėšų ,,taupymą“, deja, švietimo sąskaita. Utenos valdantiesiems investicijos į savireklamą pasirodo kur kas naudingesnės. Gaila, kad nesidomima, kokios investicijos ir priimti sprendimai naudingesni bendruomenei. Edmundas Pupinis Utenos rajono tarybos narys, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš?ionių demokratų frakcija

[Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019