Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

A?iū už pasitikėjimą (2008-10-27)
Mieli uteniškiai, Utenos krašto žmonės,

Dėkoju visiems, pažįstantiems mane kaip Utenos krašto politiką, kaip žmogų, kuris dirbo ir buvo šalia Jūsų. Dėkoju tiems, kurie pasitikėjo savo artimųjų, draugų patarimu ar asmenine nuovoka ir rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą dieną balsavo už mane.
Aš Jūsų sprendimą balsuoti už mane suvokiu ne tik kaip Jūsų pasitikėjimo rezultatą, bet ir kaip man tekusią atsakomybę ir galimybę Lietuvos Respublikos Seime atstovauti Jums, Utenos krašto žmonėms, ir Lietuvai bei jos žmonėms.

Tikrai suprantu tuos, kurie dėl įvairių motyvų rinkimų dieną pareiškė pasitikėjimą kitu kandidatu. Juk demokratinė valstybės valdymo sistema tuo ir vertinga, kad žmogus gali ne tik kitaip mąstyti, matyti vieno ar kito politiko privalumus ir trūkumus, bet ir rinktis, t.y. balsavimo būdu reikšti savo nuomonę. Bet kokiu atveju, kaip Jūsų išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo narys, esu įsipareigojęs Jums ir tą įsipareigojimą drąsiai sutvirtinsiu priesaika sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai ir Lietuvos žmonių gerovei.
Taip pat aš tikiuosi, kad parlamentaro kelyje nebūsiu vienas, kad, kaip ir anks?iau, šalia manęs bus žmonių, neabejingų mūsų krašto, mūsų valstybės Lietuvos atei?iai ir suprantan?ių, kad mūsų, kaip pilie?ių, misija nesibaigia vien biuletenio su pažymėta kandidato pavarde įmetimu į balsavimo urną. Tikiuosi, kad Jūsų mintys ir patarimai konstruktyviai prisidės formuojant nuomonę įstatymų leidybos procese.
Susitikimuose, vykusiuose prieš rinkimus, visada išsakydavau savo nuomonę apie valstybingumo įtvirtinimo svarbą, valstybei žengiant pažangos keliu. Jeigu mes, Lietuvos pilie?iai, nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, įtvirtindami ar kovodami dėl tokių visiems suprantamų vertybių kaip Nepriklausomybė, Laisvė ir nugalėdami nereikalingas ambicijas, suvienydavome savo jėgas ir veiklą, mus visada lydėdavo sėkmė. Šiuo metu, manau, privalome nukreipti visas savo jėgas prieš abejingumą, neūkiškumą, vis dar pasitaikantį pakantumą blogiui, neteisybei ir neabejoju, kad mūsų valstybė vėl žengs nemažą žingsnį brandaus valstybingumo link, skiepydama bendruomeniškumo jausmą bei palengvindama dažnai per sunkią nemažos mūsų bendruomenės narių kasdienybės naštą.

Jūsų pasitikėjimas įpareigoja mane ir toliau dirbti Jūsų ir Lietuvos Valstybės labui.

Pagarbiai
Edmundas Pupinis


[Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019