Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Sėkmės garantas - paties žmogaus iniciatyva ("Utenos diena", 2008-11-01)
Pagaliau baigėsi rinkimų karštinė. Ar naujieji Seimo nariai gali lengviau atsipūsti, ar tai tik ilgo, sudėtingo darbo pradžia?

Kadangi Seimo nariu esu išrinktas iš eilės antrai kadencijai, negaliu savęs laikyti naujuoju Seimo nariu. Tai, manau, tam tikras privalumas, nes kai kurias nuostatas, kurias sieksiu įgyvendinti kaip parlamentaras, pats esu pasiūlęs į priešrinkiminę Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikš?ionių demokratų programą. O atsipūsti politikoje tikrai nėra kada, nes tai nesibaigiantis politinės veiklos procesas nuo rinkimų iki rinkimų. O rinkiminė kampanija, Jūsų vaizdingai pavadinta „rinkimų karštine“, tik tam tikro atsiskaitymo rinkėjams ir pasiruošimo naujam politinės veiklos etapui laikotarpis, kuris dažnai jau nelabai ką gali ir pakeisti, nes rinkėjai paprastai vertina veiklą tarp rinkimų, o ne rinkimų kampanijos metu. Tiesa, kartais politiko veikla yra vertinama susietai su politinės grupės, kuriai priklauso politikas, veiklos sėkme.

Uteniškiai dar kartą įrodė savo pasitikėjimą Jumis. Ar tikėjotės pergalės?

Esu dėkingas už parodytą pasitikėjimą, kurį vertinu, nes tai ir yra pagrindinis veiksnys, skatinantis toliau aktyviai veikti. Ta?iau Lietuvoje susiklos?iusi politinė situacija socialdemokratams valdant suteikė tam tikros vilties vėl būti išrinktam. Kaip kad ir parodė įvykę rinkimai, Lietuvos žmonės tinkamai „įvertino“ kairiųjų valdymo pasekmes – padidėjusią korupciją, pernelyg didelį išlaidavimą valstybės valdyme, vengimą imtis ryžtingų priemonių siekiant išvengti artėjan?ios ekonominės krizės, ne nauda, o politinio populiarumo siekimu grįstus sprendimus ir t.t.

Kokius realius darbus esate įvykdęs, sprendimus priėmęs praeitoje kadencijoje Seime?

Praeitoje kadencijoje Seimui svarstyti esu pateikęs ne vieną dešimtį pasiūlymų įstatymų projektams ir įstatymų projektų. Taip pat aktyviai darbavausi įstatymų rengimo darbo grupėse. Kadangi kiekvienais metais išleidžiu rašytines ataskaitas, nežinau, ar turė?iau vėl vardinti visus pateiktus Seimui svarstyti teisės aktus ir aiškinti jų esmę. Su viskuo nemaža dalis uteniškių yra susipažinę. Atsižvelgdamas į tai, kad dauguma žmonių jau turi namuose internetą, pasinaudodamas proga rekomenduoju aplankyti mano asmeninį internetinį puslapį www.pupinis.lt, kuriame galima susirasti informaciją apie mano veiklą Seime, spaudoje skelbtus straipsnius, kuriuose buvo aprašoma mano veikla. Taip pat informaciją apie pateiktus teisės aktus, išreikštą viešai nuomonę Seimo salėje galima rasti ir Seimo internetiniame puslapyje www.lrs.lt.

Ką reiškia iš viso būti Seimo nariu?

Seimo nario veikla – tai pirmiausia yra darbas, kurį siekiant atlikti kompetentingai, kaip ir bet kurį kitą darbą, manau, reikalingas tam tikras pasiruošimas. Na, kaip jau ir minėjau, šios pareigos yra ypatingos dar ir tuo, kad siekiant jas eiti reikalingas tam tikras žmonių pasitikėjimas. Man Seimo nario veikla – tai ne tik pareiga, bet ir didžiulė garbė atstovauti savo rinkėjams, Utenos krašto žmonėms. 

Koks buvo Jūsų kelias į politiką?

Tai taip pat galėtų būti gana ilgas pasakojimas. Manau, pagrindinis veiksnys, paskatinęs aktyviai įsijungti į visuomeninę veiklą ir sudaręs tam prielaidas, buvo susietas su Lietuvos, kaip nepriklausomos valstybės, atgimimu. Dar Niekada nesielk taip, kaip nenorėtum, kad su tavim būtų elgiamasi.

Ar ir toliau Jus matysime renginiuose, parodose, žodžiu, Utenos gyvenime?

Be abejo, kad taip. Esu uteniškis, todėl nematau priežas?ių, kad ir kuo bū?iau, nutraukti savo veiklą ar atsisakyti dalyvauti Utenos bendruomenės gyvenime. Čia, Utenoje, Aukštai?ių gatvėje esan?iame name, yra mano butas, ?ia gyvena mano šeima, šiame mieste turiu daug bendramin?ių, o svarbiausia, ?ia turiu daug mano vertybėms ir veiklai pritarian?ių žmonių. Be to, Utenoje ir pats esu organizavęs kelis tradiciniais tapusius renginius. Dėl šių ir daugelio kitų priežas?ių nesiruošiu palikti Utenos, nepriklausomai nuo to, kaip toliau klostysis mano likimas.

Dėkojame už atsakymus.

[Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019