Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Siekiama supaprastinti statybos sąlygas kaimo vietovėse (2009-04-30)

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis sudarė darbo grupę, kuriai pavedė iki š. m. gegužės 15 d. pateikti pasiūlymus siekiant supaprastinti statinių kaimo vietovėse projektavimo, statybos, rekonstravimo ir pripažinimo naudoti sąlygas.

Pirmame posėdyje grupės vadovas Edmundas Pupinis su darbo grupės nariais aptarė, kokius normatyvinius teisės aktus reikėtų išnagrinėti ir pateikti pasiūlymus, kad būtų palengvintos biurokratinės procedūros žmonėms, kurie bando statyti ar rekonstruoti pastatus kaimo vietovėse.

 

Suinteresuotiems asmenims siūloma įvertinti ir teikti pasiūlymus dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" nurodytų nesudėtingų statinių ir inžinerinių statinių parametrų supaprastinimo, statant nesudėtingus statinius, įrengiant dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinius, padidinant leistiną jų plotą, taip pat supaprastinant tvorų tvėrimo tvarką, naminių gyvūnų aptvarų, šiltnamių ir mėšlidžių įrengimą. Komiteto pirmininkas mano, kad reikia išnagrinėti galiojan?ius teisės aktus ir pateikti pasiūlymus siekiant supaprastinti pastatų stogų keitimo tvarką. Nėra normalu, kai stogo dangos keitimas to paties tipo medžiaga laikomas paprastuoju remontu ir tokiems darbams kaimo vietovėje leidimo nereikia, o pakeitus šiferinę dangą į skardos - tai laikoma rekonstrukcija ir žmogui reikia rūpintis leidimu, samdyti projektuotoją. E. Pupinio nuomone, reikia svarstyti, ar prie kapitalinio remonto darbų tikslinga priskirti tokius paprastus darbus, kaip stogo dangos pakeitimas ar sienų apšiltinimas ir apkalimas apdailos lentelėmis.

 

Darbo grupėje taip pat bus svarstoma, kaip supaprastinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo procedūras. Ūkininkams vietoj detaliųjų planų rengiami žemėvaldų planai arba Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai, kurie laikomi specialiojo planavimo dokumentais, rengiami siekiant kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, kitą su žemės naudojimu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir jai alternatyvios veiklos subjektų žemėvaldas. Taip pat numatoma išsamiau išnagrinėti galimybes ir pateikti siūlymus dėl statybų, reikalingų gamybinei ir rekreacinei veiklai miško žemėje ir saugomose teritorijose.

 

Problema ta, kad saugomos teritorijos yra nevienodos, tad jose taikomi ir nevienodi reikalavimai. Todėl žmonėms sunku suvokti veiklos reglamentavimo skirtumus nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose. Miško savininkai susiduria su problemomis remontuodami, rekonstruodami ar statydami gyvenamuosius pastatus ir jų priklausinius kaimuose ir sodybvietėse, kurių teritorija priskirta miškų ūkio paskirties žemei. Dar didesnių problemų kyla norintiems plėtoti kaimo turizmą, kitus verslus savo valdose, nes negalima keisti miškų ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę. Miškų ūkio paskirties žemėje visai neleidžiama statyti jokių naujų statinių.

 

Darbo grupėje bus aptariama ir „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", numatyta Statybos įstatyme bei Statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2002 ir renkami pasiūlymai šiai tvarkai tobulinti.

 

Komiteto pirmininkas E. Pupinis konstatavo, kad Statybų leidimo gavimo procedūros ir nustatytų terminų nesilaikymas netenkina žmonių, todėl žmonių pasipiktinimą kelian?ią tvarką privalėsime keisti.

 

Dėl nurodytų ir kitų su statybomis kaime susijusių problemų dėl žemės paskirties keitimo, architektūrinio tvarkymo nuostatų, miško žemės keitimo į ž.ū. naudmenas ir pan. darbo grupė iš suinteresuotų asmenų laukia pasiūlymų. Visi suinteresuoti asmenys pasiūlymus gali teikti faksu: (85) 239 6419, el. p. lemich@lrs.lt, tel. (85) 239 6766.

 

 

Seimo Kaimo reikalų komiteto informacija

 [Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019