Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

2010 m. sausio 18 d. Kazachstano ambasadorius Galymzhan Koishybayev susitiko su Lietuvos Respublikos Seimo tarpparlamentinių ryšių su Kazachstano Respublika grupės pirmininku Edmundu Pupiniu.

2010 m. sausio 18 d. Kazachstano ambasadorius Galymzhan Koishybayev susitiko su Lietuvos Respublikos Seimo tarpparlamentinių ryšių su Kazachstano Respublika grupės pirmininku Edmundu Pupiniu.Susitikimo metu ambasadorius pristatė Kazachstano prezidento Nursultan Nazarbayev ir Kazachstano valstybės sekretoriaus - užsienio reikalų ministro, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) vykdomojo pirmininko Kanat Saudabayev kalbas Nuolatinėje ESBO Taryboje, Kazachstanui pradedant pirmininkavimą ESBO. Edmundas Pupinis atkreipė dėmesį, kad Kazachstano prezidento Nursultan Nazarbayev kreipimesi paskelbta žinia, jog Kazachstano pirmininkavimo ESBO šūkis Pasitikėjimas, tradicijos, skaidrumas ir tolerancija yra labai svarbus vertybiniu požiūriu. Tai lyg rankos ištiesimas visoms pasaulio tautoms. Svarbi ir Prezidento iškelta iniciatyva dėl galimybės ESBO šalių lyderių susitikime pažymėti ne tik Europos, bet ir pasaulio raidai ypatingai svarbias datas: 35-erių metų Helsinkio Baigiamojo akto, 20-ies metų Paryžiaus chartijos ir 65-erių metų Antrojo pasaulinio karo baigties minėjimus. Taip pat, manau, svarbu šių dienų realijų požiūriu ir tai, kad viršūnių susitikimo darbotvarkę siūloma vainikuoti svarbiais ESBO erdvės saugumo klausimais, t.y. situacijos Afganistane ir tolerancijos klausimais, nes Kazachstano Respublika į savo šalies politinį ir ekonominį gyvenimą yra integravusi įvairių tautybių, gyvenan?ių Kazachstane, žmones, todėl turi sukaupusi labai didelę patirtį, kuria galėtų pasidalinti su kitomis šalimis.

Lietuvos Respublikos Seimo tarpparlamentinių ryšių su Kazachstano Respublika grupės pirmininkas Edmundu Pupiniu pažymėjo, kad svarbios ir savalaikės ESBO vykdomojo pirmininko Kanat Saudabayev iškeltos Kazachstano pirmininkavimo ESBO darbotvarkei idėjos, kuriomis jis pabrėžė glaudaus bendradarbiavimo su Antiteroristiniu sekretoriato padaliniu ypatingą svarbą, atkreipdamas ypatingą dėmesį į situaciją Afganistane, energetinės nepriklausomybės užtikrinimą, tolerancijos ir tarpkultūrinio dialogo plėtojimą.

Seimo tarpparlamentinių ryšių su Kazachstano Respublika grupės pirmininkas Edmundas Pupinis padėkojo ambasadoriui Galymzhan Koishybayev už puikų atstovavimą savo šaliai Lietuvoje, kad pakankamai glaudžiai bendradarbiaujama ne tik pirmininkavimo ESBO plotmėje, bet plėtojamas ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas. Tai juk taip pat ESBO dvasios idėjų propagavimas. Palinkėdamas visokeriopos sėkmės pirmininkaujant ESBO, Edmundas Pupinis pažymėjo, kad Lietuvai bus labai svarbi Kazachstano patirtis, nes Lietuva būtent iš šios šalies perims pirmininkavimą ir stengsis užtikrinti darbų tęstinumą.[Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019